Caledonian Canal

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

96,6 km varav
35,4 bearbetade

45,7 m

10,6 m

4,1 m

29
10 broar
4 akvedukter

1803 - 1822
1960-talet
1995 - 2002


Caledonian Canal byggdes under åren 1803 till 1822 under ledning av den kände skottske kanalbyggaren Thomas Telford, samme Telford som hjälpte Baltzar von Platen med planeringen av Göta kanal.
Kanalens viktigaste uppgift var från början att ge den engelska flottan och handelssjöfarten skydd mot franska sjörövare som härjade runt de brittiska öarna under Napoleonkrigen.
Efter hand blev kanalen allt viktigare för handelsjöfarten och under 1880-talet bidrog den starkt till handelsutvecklingen, både mellan den västra och östra sidan av Skottland, och med andra länder som Tyskland, Holland och de skandinaviska länderna.

Gammal anordning för att öppna slussportarna i Dochgarroch.

cean Bounty slussar in i Caledoniankanalen

Fort Augustus

Gammal anordning för att öppna slussportarna i Dochgarroch.
Bilden tagen av Anders Arnholm 2004
Se fler av Anders bilder här

Läs om en svensk segelbåts resa genom kanalen år 2005.
Bilden tagen av Ingemar Nordlund 2005

Se bilder från en svensk segelbåts resa genom kanalen år 2010.


Källor: Broschyrer från kanalbolaget, samt informationstavlor vid kanalen.
Sänd gärna kommentarer och tips till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12