Birmingham Canal Navigation, Main Line

Från Worcester Bar, där den ansluter till Worcester and Birmingham-kanalen och Aldersley Junction där den ansluter både till Staffpordshire and Worcestershire-kanalen och Sattordshire and Worcestershire-kanalen.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Birmingham Canal Navigations, Main Line

25,9 km

21,9 m

2,1 m

m

24

 

Den ursprungliga kanalen från Aldersley till Deepfields planerades av James Brindley och han fick även uppdraget att bygga den, vilket skedde under åren 1769 till 1772. Under byggets gång klagade dock kanalbolaget på Brindley och anklagade honom för att inte vilja diskutera arbetets gång. Man klagade också på att kanalen byggdes med så många krokar vilket förlängde resan för båtarna. Brindley svarade att kanalen grävdes på det viset för att fler skulle få nytta av den.
1824 fick så Thomas Telford uppdraget att undersöka vad som borde göras med hela kanalnätet i Birmingham. Han rekommenderade en uträtning av den kanal Brindley byggt mellan Aldersley och Smethwick, att kanalen skulle dras i en tunnel genom Smetnickkullen och att en ny kanal skulle byggas mellan Smethwick och Tipton.
Telford fick uppdraget att utföra detta bygge som startade 1825 och slutfördes 1838. Kanalens totala längd hade då minskat från 22,5 miles till 15 miles.


Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 1999. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Dessutom ett flertal webbsidor.

Sänd gärna kommentarer och fler länktips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast 12-11-12