Wesel-Dattelnkanalen

Trots alla de svårigheter som följde av utbrottet av första världskriget 1914 startade bygget av denna kanal 1915. Men redan 1916 tvingades man stoppa arbetena som sedan inte kunde återupptas förrän 1924. Kanalen stod färdig 1930.
Redan vid slutet av 1930-talet fraktades runt 6 miljoner ton gods årligen på kanalen, vilket var det kanalen byggts för att klara. Det uppstod alltså ganska snart kapacitetsproblem. Det skulle trots allt dröja till 1958 innan man kunde börja åtgärda denna kapacitetsbrist, vilket gjordes genom att invid alla de gamla slussarna, bygga en helt ny, mindre sluss. De ursprungliga slussarna var 225 meter långa och 12 meter breda. De nya mindre byggdes 110 meter långa och likaledes 12 meter breda och där rymdes fartyg av europaklass.
1968 började man också bredda, räta och fördjupa kanalen, ett arbete som fullbordades 1990 och idag är Wesel-Dattelnkanalen en av Tysklands allra med trafikerade. 2004 passerade här 23 300 stora handelsfartyg och 1 500 mindre specialfartyg, förutom ett stort antal fritidsbåtar.
Wesel-Dattelnkanalen löper i princip parallellt med floden Lippe, som knappast syns från kanalen. Den är dock på sina ställen ganska trevlig att åka på om man tar det försiktigt och är vaksam på alla de kommersiella fartygen. Det kan också bli en del väntan vid slussarna där nyttotrafiken har förtur. Det är ont om väl skyddade gästhamnar, men möjligheter finns. Staden Dorsten med sitt genuina centrum nära en lång besökskaj är en pärla.

Kanalen är 60 kilometer lång och har sex slussar som tillsammans höjer eller sänker båtarna 44 meter. Alltså maximalt 44 meter då vattenståndet i Rhen är allra lägst. När vattenståndet i Rhen är som högst kan det skilja flera meter.
Vid varje slusstation finns två slussar som är 225 respektive 110 meter långa. Alla slussarna är 12 meter breda. Tillåtet djupgående är 2,8 meter och lägsta seglingsfria höjd i kanalen är 5,25 meter.


Slussen i Datteln

Slussen i Datteln

Kanalen med Ahsenslussen i bakgrunden

© Alla bilderna här tagna 2011 av Bosse Arnholm

Slussen i Datteln

Slussen i Datteln

Kanalen med Ahsenslussen i bakgrunden

Ahsenslussen

Ahsenslussen

Flaesheimslussen

Flaesheimslussen

Ahsenslussen

Ahsenslussen

Flaesheimslussen

Flaesheimslussen

Hamnen i staden Dorsten

Hamnen i staden Dorsten

Centrum i Dorsten

Centrum i Dorsten

Hamnen i staden Dorsten

Hamnen i staden Dorsten

Centrum i Dorsten

Centrum i Dorsten

Lugn kanalsträcka

Sluss mellan Dorsten och Rhen

Sluss mellan Dorsten och Rhen

Sammanflödet med Rhen

Lugn kanalsträcka

Sluss mellan Dorsten och Rhen

Sluss mellan Dorsten och Rhen

Sammanflödet med Rhen


Källor: Egna iakktagelser på plats 2011, samt ett flertal guideböcker och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12