Stralsund

I Stralsund finns två hamnkanaler mellan den gamla stadskärnan och Strelasund. De två kanalerna Semlowerkanalen och Langenkanalen är ungefärligen lika långa. Där de löper samman finns en förbindelse ut till Strelasund. Över denna lilla kanal finns en bro av holländsk typ.
Sannolikt var dessa två kanaler förr Stralsunds viktiga och väl skyddade hamn. Idag har nöjesbåtar av allehanda slag tagit över. Kanalerna är också populära bland gästande båtar då de är väl skyddade för alla vindar och där ligger man också på bekvämt avstånd från Stralsunds historiska centrum.


Langenkanal

Langenkanal

Langenkanal

Langenkanal

Langenkanalen

© Bilderna tagna 2010 av Ingemar Nordlund

Hamnkanalerna är numera tilläggsplats mest för nöjesbåtar.

Gammalt och nytt möts vid Langenkanalen i Stralsund

En bro av holländsk typ leder in till hamnkanalerna.

Hamnkanalerna är numera tilläggsplats mest för nöjesbåtar.

Gammalt och nytt möts vid Langenkanalen i Stralsund

En bro av holländsk typ leder in till hamnkanalerna.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Gammalt och nytt möts vid Langenkanalen i Stralsund

Hamnkanalerna är numera tilläggsplats mest för nöjesbåtar.

En bro av holländsk typ leder in till hamnkanalerna.

En bro av holländsk typ leder in till hamnkanalerna.

Semlower kanal

© Bilderna tagna 2010 av Ingemar NordlundKällor: Egna iakttagelser på plats 1998. Ingemar Nordlund 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12