Rhein-Hernekanalen

46 kilometer lång kanal som förbinder Dortmund-Emskanalen i Henrinchenburg med Ruhr och Rhen i Duisburg.
Kanalen byggdes under åren 1906 till 1914 och byggdes från början för att passa fartyg upp till 1350 ton.
Detta betydde inte enbart att industrierna i östra Ruhrområdet fick kontakt med Rhen utan också att sjöfarten i hela södra och västra Tyskland fick en möjlighet att via Dortmund-Emskanalen nå Nordsjön helt inom Tysklands gränser.

Under perioden från 1968 till 1995 förbättrades kanalen så att europaskepp av klass II kan passera. Under denna period förstorades slussarna, kanalen rätades och breddades och de fasta broarna fick högre seglingsfri höjd.
Slussarnas användbara längd ökades från 165 till 190 meter och bredden från 10 meter till 12 meter.
Rhein-Hernekanalen har idag fem slusser. Från Rhen är de Duisburg-Meiderich, Oberhausen, Gelsenkirschen, Wanne-Eickel och Herne-Ost. I stället för vid slussen Duisburg-Meiderich kan man välja att köra en kort sträcka på floden Ruhr och då gå igenom Ruhrslussen Duisburg. Man tjänar lite tid på detta om man skall fortsätta till - eller kommer från - Rhen.


Tom pråm inne i slussen Herne-Ost

En pråm lämnar slussen i Herne-Ost på väg mot Ruhr och Rhen.

Slussen i Gelsenkirschen sedd från väntbryggan uppströms.

Tom pråm inne i slussen Herne-Ost

En pråm lämnar slussen i Herne-Ost på väg mot Ruhr och Rhen.

Slussen i Gelsenkirschen sedd från väntbryggan uppströms.

Möter man en pråm vill det till att det finns en mötesplats!

Ruhrslussen som förenar både Rhein-Hernekanalen och floden Ruhr med Rhen.

Ruhrs utlopp i Rhen.

Vy från Rhein-Hernekanalen.

Ruhrslussen som förenar både Rhein-Hernekanalen och floden Ruhr med Rhen.

Ruhrs utlopp i Rhen.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm


Källor: Egna iakktagelser på plats 1998, samt ett flertal guideböcker och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12