Mittellandkanalen

Från Elbe-Havel-kanalen till Dortmund-Ems-Kanal vid Bergeshövede.1998 hade arbetena med
dubbelslussen Hohenwarte påbörjats.
Bilden tagen från Elbe-Havelkanalen.

Dubbelslussen Hohenwarte

Bygget av denna sluss hade just påbörjats då vi passerade här med Bibbi II 1998. Den öppnades för trafik 2003. Det är en dubbelsluss med två parallella kammare som är 190 meter långa och 12,5 meter breda. Lyfthöjden varierar mellan 18,55 och 19,05 meter.

Vy norrut från slussen
Vy norrut från slussen

Slussarna sedda från väster
Slussarna sedda från söder

Dubbelslussarna sedda från väster
Dubbelslussarna sedda från väster

Slussarna sedda från väster
Slussarna sedda från söder

Dubbelslussarna sedda från väster
Dubbelslussarna sedda från väster

Slusskammaren sedd från söder
Slusskammaren sedd från söder

Vy norrut från slussen
Vy norrut från slussen

Östra sidan av kontrolltornet
Norra sidan av kontrolltornet

Nedre slussporten
Nedre slussporten

Nedre slussporten
Nedre slussporten öppnas


Nedre slussporten öppnas

Nedre slussporten
Nedre slussporten, fartyg på väg ut

Nedre slussporten
Nedre slussporten, fritidsbåt på väg ut

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Kanalbron över Elbe

Drömmen av en förbindelse mellan Mittellandkanalen och Elbe-Havel-kanalen föddes redan 1877. Under 1930-talet började man bygga en kanalbro över Elbe för att förverkliga denna dröm. Bygget startade 1934 men avbröts under andra världskriget 1942.
Rester av den på 1930-talet påbörjade bron kunde vi se då vi passerade på Elbe 1998. Vi kunde då också se att bygget av en ny bro just påbörjats.
Denna bro är världens längsta kanalbro med sina 918 meter, varav 228 meter över floden Elbe och 690 meter över land. Den användbara bredden är 32 meter och vattendjupet 4,25 meter. Tack vare att man installerat ett system som sprutar luftbubblor ut i vattnet kan sjöfarten pågå året runt.
Bygget startade 1998 och kanalbron invigdes den 10 oktober 2003. Därmed slapp sjöfarten en 12 kilometer lång omväg på floden Elbe. Denna omväg var speciellt besvärlig för fartyg på väg västerut, då de tvingades navigera uppströms floden där strömmen inte sällan är uppemot 4 till 5 knop.


Bron sedd från östra sidan av Elbe.


Bron sedd från östra sidan av Elbe.


Bron sedd från östra sidan av Elbe.


Bron sedd från östra sidan av Elbe.


Kanalpråm på väg västerut

Vy norrut från kanalbron
Vy norrut från kanalbron

Vy söderut från kanalbron
Vy söderut från kanalbron

Akvedukten för landsvägen mellan Magdeburg och Hamburg
Akvedukten för landsvägen mellan Magdeburg och Hamburg

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Lyftverket Rothense

Under 1930-talet byggdes lyftverket Rothensee och togs i bruk 1938. Då bara ämnat som sidoförbindelse mellan Mittellandkanalen och floden Elbe med staden Magdeburg. Detta lyftverk fick sedan tjäna som länk mellan Mittellandkanalen och Elbe-Havelkanalen ända fram till 2003 då den nya kanalbron invigdes.
18 månader under åren 1980 till 1981 stängdes lyftverket för en fullständig renovering och kunde därefter fortsätta fungera oklanderligt under många år. Det är fortfarande i fullgott skick, trots att det slutade användas i samband med att kanalbron över Elbe öppnades för trafik. Då byggdes även en ny vattensnål förbindelsesluss som ersatte lyftverket.

Vid Rothenses nedre väntbrygga

Jag själv vid min båt inne i lyftverket Rothense

Utsikt från lyftverket när det är uppe.

Vid Rothenses nedre väntbrygga

Jag själv vid min båt inne i lyftverket Rothense

Utsikt från lyftverket när det är uppe.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Vi får snart lämna lyftverket och köra ut på Mittellandkanalen.

Pråm inne i lyftverket

Lyftverket sett från utsiktsplats uppströms.

Vi får snart lämna lyftverket och köra ut på Mittellandkanalen.

Pråm inne i lyftverket

Lyftverket sett från utsiktsplats uppströms.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Kanalen från Rothensee till Bergeshövede

1998 när jag åkte kanalen pågick en mängd arbeten. Här är det en ny bro som transporteras från byggplatsen till dit där den skulle vara.

Stora arbeten på gång. 1998 byggdes Mittellandkanalen ut kraftigt.

En av många platser vi passerade där pråmarna hämtade last.

1998 när jag åkte kanalen pågick en mängd arbeten. Här är det en ny bro som transporteras från byggplatsen till dit där den skulle vara.

Stora arbeten på gång. 1998 byggdes Mittellandkanalen ut kraftigt.

En av många platser vi passerade där pråmarna hämtade last.

Här möter vi pråmen Roger på Mittellandkanalen.

Vi får dubbelmöte.

Typisk bro över Mittellandkanalen.

Här möter vi pråmen Roger på Mittellandkanalen.

Vi får dubbelmöte.

Typisk bro över Mittellandkanalen.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Inne i själva kanalen.

Kanalen ligger oftast ganska djup varför man knappt kan se ut över landskapet.

Vid gästbryggan i Haldensleben.

Inne i själva kanalen.

Kanalen ligger oftast ganska djupt i varför man knappt kan se ut över landskapet.

Vid gästbryggan i Haldensleben.

Ungdomar badar ofta i kanalen.

Gäststyrman Bosse styr Bibbi II på kanalen.

Rühen, den gamla gränsövergången mellan Öst- och Västtyskland är förvandlad till restaurang.

Ungdomar badar ofta i kanalen.

Gäststyrman Bosse styr Bibbi II på kanalen.

Rühen, den gamla gränsövergången mellan Öst- och Västtyskland är förvandlad till restaurang.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Den pampiga dubbelslussen i Anderten

Slussen i Anderten är nästan skrämmande stor, men lätt att slussa genom.

Den pampiga dubbelslussen i Anderten

Slussen i Anderten är nästan skrämmande stor, men lätt att slussa genom.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Akvedukten i Minden sedd från söder.

Weser sedd från Mittellandkanalens akvedukt.

Här ses Weser ned till vänster och Mittellandkanal uppe till höger.

Akvedukten i Minden sedd från söder.

Weser sedd från Mittellandkanalens akvedukt.

Här ses Weser ned till vänster och Mittellandkanal uppe till höger.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Sidokanalen till Osnabrück

Gammal kanal vid Hörstel

Sidokanalen in till Osnabrück.

Metartävling längs kanalen.Sidokanalen in till Osnabrück.

Metartävling längs kanalen.

Den gamla kanalen vid Hörstel erbjuder en stor och gratis gästhamn.

På vägen dit passerar man genom ett område med tiung industri.

© Bilderna tagna 1998 och 2011 av Bosse Arnholm


Källor: Manfred Fenzl, Vom Rhein zur Nord- und Ostsee, Edition Maritim, 1995. Sportschiffskarten Binnen 1, NautischeVeröffentlichung, 1997, Karl Jüngel, Das Wasserstrassenkreuz bei Magdeburg, Elbe Druckerei Wittenberg, samt staden Magdeburgs broschyr om Wasserstrassenkreutz Magdeburg.. Egna iakttagelser på plats 1998 och 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12