Ems-Jade-kanalen

Denna kanal byggdes under åren 1880 till 1888 för att skapa en snabb transportled för den omfattande torvbrytning som fanns i området. Men också för att underlätta transporterna av förnödenheter mellan städerna Emden och Wilhelmshafen.
På långa sträckor byggdes kanalen 2 meter högre än det omgivande landet för att minska risken för översvämningar vid nordvästliga stormfloder.
Långt tidigare, under åren 1798 till 1800, grävdes en kanal mellan Emden och staden Aurich. Denna kanal fick namnet Treckshuitenfarhtskanalen, vilket senare förkortades till Treckfarhtskanalen.

Kanalen fick mycket stor betydelse för handel och transporter i området, samtidigt som den bidrog till att avvattna de omkringliggande lantbruken och därmed förbättre skördarna. Från början förekom enbart nyttotrafik, men under mitten av 1900-talet ökade antalet fritidsbåtar kraftigt, medan handelssjöfarten minskade. Under 2000-talet har dock handelssjöfarten återigen ökat.

Ems-Jade Kanal

Ems-Jade Kanal

Ems-Jade Kanal

Öppen bro i Haxtum

KaiserWilhelms-bron i Wilhelmshafen stängd för sjöfart

KaiserWilhelms-bron i Wilhelmshafen öppen för sjöfart

Ems-Jade Kanal

Ems-Jade Kanal


© Bilderna tagna av
Ulf Ringström 2016

Bro över kanalen norr om Riepe. Vy mot väster.

Bro över kanalen norr om Riepe. Vy mot öster.

Korta fakta: Max båtlängd 33 m, största bredd 6,2 m, max djupgående 1,7 m och den lägsta fasta bron medger en masthöjd på 4 meter. Högsta tillåtna fart är 6 km per timma för båtar djupare än 1 meter och 8 knop för båtar med ett djupgående mindre än 1 m. Det är inte tillåtet att segla, åka vattenskidor eller jetski på kanalen.


Källor: Uppgifter från Ulf Ringström 2016, samt ett flertal guideböcker, bland andra "Vom Rhein zur Nord- und Ostsee" av Manfred Fenzl, 1995 och Gewasserkarte Deutschland av Jürgen Strassburger, 1997 samt sjökort och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-10-02