Elbe-Seiten-Kanal


Lyftverket från sidan

Ett av trågen under slussning

Pråm inne i ett av trågen

På bilden längst till vänster ser man bryggan man lagt till vid och fönstren där man under färden kan stå och titta ned på båtarna under lyften. Hela färden ned tar cirka 20 minuter.
Då ena karet går ned går det andra upp. Nästan jämvikt mellan dessa båda. Oavsett hur många fartyg som finns i de båda karen, så blir det jämnvikt. Arkimedes fixade detta. En klocka ringde och en motor började driva ena karet upp.
De andra två bilderna är samma sluss från en annan riktning.
Höjdskillnaden är imponerande 38 meter.

© Bilderna tagna av Mats Troberg

Lyftverket från sidan

Ett av trågen under slussning

Pråm inne i ett av trågen

Lyftverket från sidan

Ett av trågen under slussning

Pråm inne i ett av trågen

Pråm närmar sig lyftverket från nedströms

Nedre porten öppnas

Pråm på väg in i tråget för lyft

Pråm inne i tråget

Pråm närmar sig lyftverket från nedströms

Nedre porten öppnas

Pråm på väg in i tråget för lyft

Pråm inne i tråget

© Bilderna tagna 2004 av Gunnar Hindelius

Kort historia:
Efter årtionden av planering påbörjades byggandet av Elbe-Seitenkanalen 1968. 1,7 miljarder D-mark senare, den 15 juni 1976 kunde den 115,2 kilometer långa kanalen öppnas för trafik och den 18 juli samma år skedde den högtidliga invigningen.
Men den stora katastrofen inträffade redan efter fyra veckor! Strax norr om vägtunneln vid Nutzfelde brast en fördämning och kanalen tömdes helt på vatten. Fyra miljarder kubikmeter vatten översvämmade 10 kvadratkilometer land.
Det skulle ta ett helt år att reparera skadorna och få kanalen farbar igen.

Elbe-Seitenkanalen fyller ett stort transportbehov mellan främst de västra och norra delarna av Tyskland. Här fick man en snabb och säker förbindelse mellan de tunga industrierna i Ruhr och den tyska nordsjöhamnen i Hamburg. Efter öppnandet har trafiken stadigt ökat och numera passerar knappt 20 000 nyttofartyg av olika slag varje år och de samsas med närmare 5 000 fritidsbåtar.

Kanalen är 115,2 kilometer lång och fartyg upp till en längd av 100 meter kan passera. Största fartygsbredd är 11,4 meter och tillåtet djupgående 2,7 meter. Lägsta fria höjd är 5,25 meter, men detta kan vid vissa vind- och strömförhållanden minska.

Lyftverket Lüneberg som ligger i orten Scharnebeck stod klart 1974 som det största i världen av sitt slag. Det har dubbla tråg med motvikter. Lyfthöjden är 38 meter, trågens användbara längd är 100 meter och bredd 12 meter. Vattendjupet är 3,4 meter. Trågen väger 5 800 ton vardera och lyfter dessutom 6 000 ton nyttolast. En slussning tar cirka 20 minuter.


Källor: Sportschiffskarten Binnen 4, NautischeVeröffentlichung, 1997. M Fenzl, Vom Rhein zur Nord- und Ostsee, 1995. Scharnebecks hemsida 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12