Datteln-Hammkanalen

Man skulle kunna säga att denna kanal är en fortsättning inåt landet av Wesel-Dattelnkanalen. Eller att den är början på Wesel-Dattelnkanalen.
Det senare uttalandet borde vara mer rätt även om alla kanske inte håller med.
Datteln-Hammkanalen, som sträcker sig från Dortmund-Emskanalen till staden Hamm, öppnades för trafik 1914 och fick då namnet Lippe-Seitenkanalen då den löper parallellt med floden Lippe. Wesel-Dattelnkanalen började byggas först 1915 och blev inte färdig att öppnas för trafik förrän 1930!
Från början var det bestämt att kanalen skulle byggas ända fram till Lippstadt och kanske hela vägen till floden Weser, men för båda dessa planer satte andra världskriget hinder i vägen, och när kriget väl var över lades dessa utbyggnadsplaner på hyllan.
Kanalen blev snabbt viktig för försörjningen i området och än idag fraktas allt drivmedel till flera av kraftverken i området på denna kanal.
1997 beslutades att kanalen skulle byggas ut för att ge större fartyg möjlighet att komma fram. Denna utbyggnad skall vara klar 2017, men redan nu är åtskilliga sträckor breddade, rätade och fördjupade. I väntan på att hela utbyggnaden är klar är flera ännu inte utbyggda sträckor enkelriktade för yrkessjöfarten.Källor: Ett flertal guideböcker och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12