Dänholms kanal

Kanalen delar ön Dänholm i Strelasund i två öar, en liten smal ö i söder och den stora huvudön i norr. Mitt i kanalen finns en hamn som numera fungerar som fritidsbåtshamn.

I den sydliga delen av Dänholm var förr sumpmark. Där anlade det preussiska krigsministeriet en hamn med start 1850. Denna hamn fick sitt inlopp mot sydost.
1860 stationerades ångkanonbåtar i hamnen och samma år byggdes även en infart från väster. Denna infart delade alltså Dänholm i två delar. Dänholm har under "alla tider" varit kraftigt befäst och mestadels i militära händer. Efter den tyska återföreningen lämnade till slut militären Dänholm för gott. I anslutning till hamnen öppnades dock ett marinmuseum i de gamla militära anläggningarna och 1999 tillkom Nautineum, en utställning gjord av Tyska Havsmuseet.

Öns ursprungliga namn var Strela, vilket senare blev Strale och då gav namnet till staden Stralsund år 1234.
I sundet mellan Dänholm och Stralsund samlades ofta stora danska flottor för härnadsseglatser. Av den anledningen fick ön sitt nuvarande namn, Dänholm eller Danholm, 1429.
Under de följande århundradena brukades Dänholm av arrendatorer, men under 30-åriga kriget fick alla de tyska Östersjööarna stor militär betydelse, bland dem Dänholm, och befästes av Wallenstein. Då Stralsunds borgare vägrade släppa ön belägrades den i stället. Borgarna i Stralsund tog då hjälp av de danska och svenska kungarna. Med den svenske kungen slöts ett fördrag som gav kungen överhöghet åt både staden och Dänholm. 1629 byggde Stralsund en skans på Dänholm som förbättrades avsevärt 1638.
Men 1677 föll ön i danska flottans händer för att året därpå intas av brandenburgarna som året därefter åter blev svenskt. 1713 förstärkes befästningarna på ön åtskilligt. Men 1715 övergavs ön utan strid, för att 1720 återigen bli svenskt.
Dänholm var svenskt fram till den 25 augusti 1807 då de framryckande fransmännen överrumplade det svenska försvaret och Stralsund och Dänholm föll ur Sveriges händer. Efter Wienkongressen 1815 tillföll Stralsund och Dänholm Preussen, som blev Tyskland, senare Östtyskland och slutligen ett återförenat Tyskland.
Både i Stralsund och på Dänholm finns flera minnesmärken från svensktiden.


Källor: Ett flertal guideböcker och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12