Sulinakanalen


Sulina är en av de tre grenar som utgör Donaus utlopp i Svarta Havet. Den är 71 kilometer lång och för ut 18 procent av Donaus vatten.
Den har ett relativt rakt kanaliserat lopp och muddras ständigt för att hålla ett minsta djup på 7 meter i farleden.
Norr om Siluna ligger Chiliagrenen som också utgör en del av Rumäniens gräns mot Ukraina. Chilia för med sig 60 procent av Donaus vattenflöde och avlagringar till Svarta havet.
Söder om Sulina flyter Sfantu Gheorgegrenen som för med sig 22 procent av Donaus vatten. Ute i Svarta Havet bildar avlagringarna från denna gren ett nytt delta, Socalinöarna.


Källa: Denna rumänska sida om Donaudeltat.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14