Vah/Waag

Slovakiens längsta flod med en total längd på 403 kilometer av dessa är cirka 250 kilometer farbara om än med förhinder!
Floden är kraftigt utbyggd med vattenkraftverk, en del av dessa har slussar för sjöfarten, andra dock inte, vilket gör att navigering bara kan ske på kortare sträckor.
Vah mynnar ut i Donau vid staden Komarpo.
Från mynningen kan man segla 52 kilometer kommer man till dammen Neded som saknar sluss. Ovanför denna dam är floden farbar upp till Zilina, oftast på en sidokanal med slussar. Dessa slussar är dock ur bruk!

Bifloden Nyitra
Denna biflod hade tidigare en kanalförbindelse med Vah från staden Kolarovo. Nyitra var sedan farbar upp till staden Preselany. På densträckan fann fyra slussar, som fortfarande finns kvar, men är obrukbara.

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Slovakien.


Källor: Flera olika internetsidor..
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14