Olt

Olt är Den längsta flod vars hela längd finns inom landet med sina 615 kilometer. Källan finns i Hasmasbergen och den mynnar ut i Donau nära Turnu Magurele.
Det finns åtskilliga dammar med stora vattenreservoarer i floden. Det är inte troligt att Olt är farbarnågra längre sträckor.

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Rumänien.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14