Floden Njemen

Denna flod har sin källa strax söder om staden Minsk i Vitryssland och mynnar i Östersjön i Kurlandbukten. Nära utloppet bildar den gräns mellan Litauen och den ryska enklaven Kaliningrad. Dess längd är 788 kilometer.
Njemen är tämligen vattenrik och har därför använts för sjöfart. Däremot är farvattnen vid mynningen i Östersjön besvärliga, varför kanaler tidigt grävdes som förbindelse med flodsystemen i Polen. Här finns bland andra König Wilhelms kanal och Seckenburgkanalen.

Källor: Nordisk Familjebok, 1913
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14