Montenegro

Montenegro har kust mot Adiriatiska havet med flera ganska stora hamnar. Dessa nyttjas inte minst för import och export.
Inne i landet finns flera ganska stora floder, alla med lopp norrut mot Donau. Jag vet inte hur farbara dessa floder är.
I öster finns Skodersjön som delas med Albanien. Där förekommer sannolikt sjöfart i någon form, men om den är av kommersiell karaktär vet jag inte.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14