Lichtenstein

Floden Rhen bildar Lichtensteins hela gräns mot Schweiz i väster. Även i söder gränsar landet till Schweiz och i öster till Österrike.
På denna sträcka är Rhen inte farbar. Det finns inga hamnar, inte ens för småbåtar, Men jag kan tänka mig att det finnas en eller annan liten båt för fiske.
Parallellt med Rhen, utefter så gott som hela dess sträckning i Lichenstein finns en "åternaturaliserad Binnenkanal".
Jag har inte lyckats finna någon information vad detta kan vara.


Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14