Klaipeda

Klaipeda grundades 1252 där floden Dané flyter ut i Kuriska sjön jst där Kuriska sjön i sin tur ansluter till Östersjön.
Det var Tyska orden som grundade staden för det fördelaktiga läget. De byggde även en befäst borg här, Memelsburg och staden fick namnet Memel.
Memel tillhörde sedan Tyskland och Preussen. Var svenskt under åren 1629 till 1635 och därefter åter tyskt. Efter första världskriget blev staden litauisk och fick sitt nuvarande namn Klaipeda.
Handel och sjöfart har alltid haft stor betydelse för staden och floden Dané kanaliserades vid sitt utlopp för att bättre kunna tjänstgöra som hamn.

Vy österut från den östra bron

Vy österut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

© Bilderna tagna 2010 av Ingemar Nordlund

Vy österut från den östra bron

Vy österut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

Vy österut från den västra bron

Vy västerut från den västra bron

© Bilderna tagna 2010 av Ingemar Nordlund

Vy västerut från den östra bron

Vy västerut från den östra bron

Vy österut från den västra bron

Vy västerut från den västra bron


Källor: Wikipedia. Ingemar Nordlund efter besök på plats
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14