Canal Istanbul


Strax före de allmäna valen till parlamentet 2011 lanserade Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan planerna för en kanal mellan Svarta Havet och Marmarasjön. Denna kanal vill han skall invigas under år 2023, det år den turkiska republiken firar sitt 100-årsjubikeum.
Det är inte första gången planer på en sådan kanal förs fram. Minst sju förslag har lagts fram under de senaste fem hundra åren och ännu har det alltså inte blivit någon kanal.
Själv kallar Erdogan den tänkta kanalen "The Crazy Project".

Man kan förstå att planerna återigen dyker upp. Bosporen som är den enda förbindelsen mellan Svarta Havet och Marmarasjön, passeras årligen av cirka 50 000 fartyg, och då räknas inte alla färjorna, fiskebåtarna och fritidsbåtarna med. Dessa fartyg transporterar bland annat 140 miljoner ton olja, 4 miljoner ton flytande naturgas och 3 miljoner ton kemikalier genom Bosporen varje år.
Farleden genom Bosporen av mycket besvärlig med på sina ställen kraftiga strömmar, farliga krökar och på ett par ställen är farleden förhållandevis smal. På några ställen är möten inte tillåtna för fartyg med farlig last.
Men att gräva en mellan 40 och 50 kilometer lång, 150 meter bred och 25 meter djup kanal genom en del av Turkiet som ännu är förhållandevis orörd skapar också miljöproblem. Flera miljöorganisationer protesterar alltså. Det gör även Erdogans politiska motståndare, men då av skälet att de anser att den föreslagna kanalen endast kommer att berika Erdogan och hans politiska vänner liksom utländska investerare. Projektet får även internationell kritik då man befarar att Turkiet med denna kanal lättare kan kontrollera sjöfarten än vad som är möjligt på det internationella vattnet i Bosporen.
Även ekonomer är skeptiska, då särskilt när det gäller finansieringen.

I samband med att kanalen byggs planeras även ett par nya satellitstäder, en internationell flygplats och flera nya motorvägar. I själva Istanbul skall trafiken över Bosporen förbättras med en tredje bro över och en tågtunnel därunder.

Återstår alltså att se om detta "galna" projekt kan förverkligas.


Källa: Artikel i Ny Teknik 28 augusti 2012
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14