Island

På Island finns inga kanaler för sjöfart.
Den upplysningen har jag fått från Islands ambassad i Sverige.


Källor: Islands ambassad i Sverige
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14