Kielsterdiep

Kallas också Kieldiep.
Denna kanal grävdes 1647 för utvinning och transport av torv som skeppades som bränsle till omkringliggande byar och städer.
Allteftersom torven bröts omvaldades marken till jordbruksmark och då tog transporter av jordbruksprodukter över på kanalen.
1738 anslöts kanalen till Boven Kiel Kanaal.
Eftersom kanalen inte byggdes ut och anpassades efter tidens allt större fartyg minskade trafiekn såpass mycket att man 1973 stängde kanalen för trafik. Slussarna stängdes och de flesta broarna revs och ersattes av dammar.
Men under 2000-talets början ökade turismen i området och man insåg värdet av denna kanal för denna nya näring. År 2005 startade arbetena med att åter få kanalen farbar, denna gång enbart tänkt för nöjesbåtar.
I skrivande stund är det okänt hur långt arbetena kommit.

Anslutande kanaler:

A.G. Wildervanckkanaal
B.L Tijdenskanaal
Bourtangekanaal
Grevelingskanaal
Mussel Aakanaal
Oosterdijk
Pekel Aa och Hoofddiep
Ruiten Aakanaal
Stadskanaal
Westerwoldes Aa
Westerdiepsterdallenkanaal
Winschoter diep

Haren-Rütenbrock-kanal i Tyskland

Läs också om:
Eemskanaal

Ems/Dortmund-Emskanal i Tyskland
Küstenkanal i TysklandKällor: Ett flertal sjökort samt ett flertal kanalguideböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europa-sidan.

 

Denna sida ändrades senast