Saint-Martin-kanalen

Redan under 1700-talet fanns planer på att bygga en kanal för att skära av en stor krök av Seine och därmed förkorta segeltiden.Seine var då ännu inte kanalserad. Men därav blev intet. Den tänka sträckningen motsvarar i stort de nuvarande kanalerna Saint-Denis och Saint-Martin.
Det blev i stället Napoleon I som 1802 tog det avgörande beslutet om dessa två kanaler. Arbetena kom igång 1805. Själva utgrävningen var klar 1813 då Napoleon landsförvisades till Elba. Färdigställandet av kanalerna fortsattes senare och Saint-Denis öppnades 1821 och Saint-Martin 1825.
Vid samma tillfälle beslutades att kanalisera floden Ourcq med syftet att säkra staden Paris tillgång till friskt vatten och skapa en transportled för säd, byggmaterial och annat gods med pråmar. För detta ändamål byggdes två hamnanläggningar, l'Arsenal vid Saint-Martin-kanalens mynning i Seine och Vilette-bassängen nära den punkt där Saint-Martin sammanstrålar med Saint-Denis-kanalen och den kanaliserade Ourcq-floden.
Under ett drygt århundrade fyllde kanalen sitt ursprungliga behov, men under 1900-talets mitt hade trafiken minskat så mycket att det framfördes allvarliga planer på att helt fylla igen den och i stället bygga en motorväg i dess sträckning. Dessa planer lyckades man stoppa, men ett långt stycke, från Rue du Feubourg du Temple till Place de la Bastille, täcktes över och blev park men är fortfarande farbar för de båtar och pråmar som kan passera övriga delar av de tre sammankopplade kanalerna.
Numera är det fritids- och sightseeingbåtar som dominerar trafiken. Den gamla handelshamnen l'Arsenal har blivit hamn för fritidsbåtar och är välbesökt av fritidsbåtar som tillfälligt gästar Paris.

Vid nedre väntbryggan.

Vid nedre väntbryggan.

Det sluttande planet sett nerifrån.

Det sluttande planet sett nerifrån.

Informationstavla i anslutning till kanalen.

Infarten från Seine.

En av tunnelmynningarna.

En av slussarna.

© Bilderna tagna av Hans-Lennart Ohlsson 2010.


Källor: Jean Morlott/Henri Vagnon, Mini Atlas Carte de France, Guides Chagnon, 2003. Paris Turistbyrå på webben, 2011. Wikipedia, 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12