Saint-Denis-kanalen

Redan under 1700-talet fanns planer på att bygga en kanal för att skära av en stor krök av Seine och därmed förkorta segeltiden. Men därav blev intet. Den tänka sträckningen motsvarar i stort de nuvarande kanalerna Saint-Denis och Saint-Martin.
Det blev i stället Napoleon I som 1802 tog det avgörande beslutet om dessa två kanaler..Arbetena kom igång 1805. Själva utgrävningen var klar 1813 då Napoleon landsförvisades till Elba. Färdigställandet av kanalerna fortsattes senare och Saint-Denis öppnades 1821 och Saint-Martin 1825.
Kanalen byggdes från början med 12 slussar. Under åren 1890 till 1895 byggdes kanalen om helt och antalet slussar minskades då till 7 vilka finns kvar än idag. Sluss nummer 7, den som förbinder kanalen med floden Seine, byggdes med en fallhöjd på 10 meter, vilket vid den tiden var den högsta enkelslussen i hela världen.
1974 byggdes ett gemensamt manöverrum för hela kanalen vid sluss nummer 1. Härifrån fjärrmanövreras och övervakas hela kanalen.


Slussen vid Flandre-bron.
Bilden hämtad från Wikipedia


Källor: Jean Morlott/Henri Vagnon, Mini Atlas Carte de France, Guides Chagnon, 2003. Paris Turistbyrå på webben, 2011. Wikipedia, 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12