Briarekanalen, Canal de Briare

Denna kanal som förbinder floderna Seine och Loire hade mycket stor betydelse för kanalbyggandet i Europa. Idén till den kom från hertigen av Sully, Maximillien de Béthune, som ansåg att denna kanal skulle underlätta handeln med spannmål och därmed undanröja den vanliga bristen på mat i området. Han fick stöd av kung Henry IV.
Kanalbygget startade 1604, men kunde inte avslutas förrän 1642, då arbetena stoppades när Henry IV mördades 1611. Först 1638 kom kanalbygget igång igen och hela kanalen var alltså färdig 1642.
Detta är den första kända kanal som överbryggade en vattenskiljande bergskedja. För detta krävdes flera slussar och här byggdes en slusstrappa med sju kammare vid Rodby-les-Sept-Écluses, en by som fick sitt namn just för att här fanns en trappa med sju slussar. Denna gamla slusstrappa finns fortfarande kvar, men som ett historiskt minnesmärke. 1887 byggdes en - då - modern sluss som ersatte slusstrappan.
Det var vanligt att kanalen tvingades hålla stängt 2 till 3 månader per år på grund av vattenbrist. Under åren 1894 och 1895 byggdes en pumpstation som förser kanalens högsta del med vatten då det behövs.
Under mitten av 1700-talet fraktades bland annat ved, timmer, kol, järn, porslin och frukt på kanalen, men mest betydande var frakterna av vin från Mâcon, Beaujolais, Sancerre och Langedoc. Mer än 500 pråmar var sysselsatta bara med dessa vintransporter..
Under denna tid drogs alla pråmarna på kanalen av män, vanligen två män per pråm.

Under åren 1820 till 1830 byggdes Canal latéral ā la Loire och under åren 1890 till 1896 byggdes en aqvudukt över Loirefloden som förbindelse mellan dessa två kanaler.


Källa: Wikipedia
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12