Bourgognekanalen
Canal de Bourgogne

Redan vid 1600-talets början väcktes tanken på en kanal mellan floderna Saône och Yonne för att skapa en förbindelse mellan norra och södra Frankrike, och därmed mellan Atlanten och Medelhavet. Så tidigt som 1607 tvingades de lokala bönderna betala en skatt som skulle hjälpa till att bekosta kanaldelen mellan Dijon och Saint Jean de Losne.
Det var inte förrän i slutet av 1600-talet som verkliga undersökningar startades. Då fann man fem olika vägar att dra kanalen, men brist på pengar och lokala dispyter gjorde att ingenting blev gjort.
Nya undersökningar drogs igång 1718 och 1728 kunde man enas om hur kanalen skulle dras, men först 1765 startade kanalarbetena på Yonne-sidan och några år senare även på Saônesidan.
Den franska staten stod för kostnaderna på Yonnesidan upp till kanalens högsta punkt och Bourgognestaten stod för Saônesidan.
På Yonnesidan försenades arbetena kraftigt och pengarna började sina. 1793 stoppades arbetena helt. På Saônesidan däremot fortsatte arbetena planenligt och 1808 kunde den första pråmen ta sig fram till Dijon från Saône.
Först 1822 kunde arbetena Yonnesidan återupptas tack vare ett lån på 25 miljoner francs och den 28 december 1832 kunde den första pråmen passera den 3 333 meter långa tunnel vid Pouilly en Auxois som förbinder de två kanaldelarna.
Tunnelbygget startade 1826 och avslutades alltså 1832. Som mest ligger tunneln 48 meter under land. För ventilation byggdes 32 hål rätt upp genom tunneltaket. Dessa hål användes också för att lyfta ut jord och sten vid tunnelbygget.
Tunnel är så smal att bara en pråm kan passera åt gången, därför har det hela tiden funnits någon form av trafikledning som styrt trafiken. Från början fick sjömännen själva dra pråmarna genom tunneln och först 1867 kom den första ångdrivna bogserbåten. 1893 ersattes denna med en eldriven bogserbåt. Med denna eldrivna bogserbåt tog det mellan en och en halv och tre timmar att ta sig igenom tunneln, beroende av hur många pråmar som drogs.

Bourgognekanalen är 242 kilometer lång och har 189 slussar, varav 113 på Yonnesidan och 76 på Saônesida. Kanalens högsta punkt ligger 378 meter över havet. Stigningen dit är 299 meter på Yonnesidan och 199 meter på Saônesidan.
Slussarna är byggda efter Freycinetstandarden vilket betyder att båtar som är 38,5 meter långa, 5 meter breda, 3,2 meter höga och med ett djupgående på 1,8 meter kan passera.
I kanalen är den högsta tillåtna hastigheten 6 km/tim.


Källa: Denna franska sida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12