Estland


Estland har lång kustlinje utmed Östersjön och uppemot 1 500 öar. Av de drygt 1 400 sjöarna är Piepsi järv den största och den genomflyts av Estlands största flod, Narva. Narva är 75 kilometer lång och till största delen farbar. Sjöfart mellan Piepsi järv och Finska Viken av Östersjön hindras dock av av ett kraftverk på den allra sista sträckan ut mot öppet vatten. Detta kraftverk ligger på den ryska sidan av gränsen.
Vid den nordligaste delen av Piepsi järv finns en kanal som hämtar vatten från sjön och leder det till ett kraftverk och sedan leder tillbaka vattnet till sjön igen vid dess allra nordligaste del.

Floden Emajögi är farbar från Piepsi järv till sjön Vörtsjärv. Under sitt lopp passerar den genom den gamla universitetsstaden Tartu. Floden är till största delen kraftigt meandrande. År 1927 mättes dess längd till 117 kilometer. Genom arbeten under 1930-talet förkortades den farbara delen genom att många krokar rätades ut för att underlätta för sjöfarten. På detta sätt förkortades flodens längd till cirka 100 kilometer.

Estlands gräns mot Ryssland går genom Narva och sjön Piepsi järv.
En av Estlands längsta floder är Võhandu med sina 62 kilometer. Jag vet inte om den är farbar.Källor: Flera olika sidor på internet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14