Duero - Douro på portugisiska

Duero är en av Portugals allra viktigaste floder och där förekommer en omfattande fartygstrafik både av lastfartyg och passagerarfartyg.
Floden har sin källa långt in i norra Spanien nära staden Duruelo och faller efter ett lopp på 850 kilometer ut i Atlanten i staden Oporto, den stad som är mest känd för portvinet.
I floden finns minst fem slussar.
2015 påbörjades en omfattande förbättring av farleden så att sjöfarten skall bli säkrare och att fler fartyg skall kunna använda den. Fem av slussarna skall förbättras.
Men även farleden på själva floden påverkas så att den på vissa ställen rätas och på andra ställen fördjupas. Allt för att underlätta navigeringen. Samtidigt skall säkerheten också ökas genom att ett system som gör det möjligt att använda GPS-navigering och annan elektronik. Även ett trafikkontrollsystem skall byggas.
Hela projekt beräknas kosta 74 miljoner euro och man hoppas att främst fraktfarten kommer att öka kraftigt när förbättringarna är helt genomförda.Källor: Flera olika sidor på internet bland annat Douro's Inland Waterway: www.diw2020.pt, samt Nordisk Familjebok, 1927, Nationalencyclopedien, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-12-05