Den kanaliserade floden Sambre
- La Sambre canalisée
Kanalen Sambre till l'Oise
- Canal de la Sambre à l'Oise

Floden Sambre har sin källa i Frankrike och rinner ut i floden Maas i den belgiska staden Namur. Sambre är kanaliserad från utloppet i Maas till den franska staden Landcries där den ansluter till kanalen Canal de la Sambre à l'Oise.
Den förbinder Seines vattenområde med Maas vattenområde och tar sig då över bergskedjan Ardennerna.

På floden transporterades redan under 1600-talet stora mängder spannmål, främst fråm det bördiga norra Frakrike till Belgien, men sjöfart på floden var både långsam och farlig. Tidigt byggde lokalbefolkningen provisoriska slussar av trädstammar, grenar, jord och stenar.
När en ny kanalteknik blev vanlig i början av 1800-talet började man ganska snart kanalisera Sambre. Arbetena startade 1825 och fullföljdes 1829. 1835 fullbordades en kanal mellan Sambre och floden l'Oise och därmed kopplades Seine samman med floden Sambre vilket gjorde att Paris fick direktkontakt med de många kolgruvorna i området runt Charlesroi. Trafiken på detta system blev direkt mycket omfattande och 1936 ägde de 5 000 invånarna i den belgiska staden Thien 1 104 pråmar! I staden fanns också 5 varv för bygge och underhåll av pråmar.
Under 1960-talets stängdes de flesta kolgruvorna i området runt Charlesroi och därmed försvann underlaget för både pråmtrafiken och för de många varven. Fortfarande förekommer en hel del kommersiell trafik på sträckan mellan Namur och Charlesroi. Trafik som sedan fortsätter mot Bryssel eller på Canal du Centre, men på sträckan från Charlesroi in i Frankrike förekommer numera så gott som enbart nöjestrafik.

Total längd 176 km, varav kanalen l'Oise - Sambre 71 km, den kanaliserade Sambre från Landries till Jeumont (gränsen mellan Frankrike och Belgien) 53 km, från Jeumont till Namur i Belgien (utloppet i Meuse (Maas)) 53 km.

Sambre inne i Namur

Sambre inne i Namur

Sambre inne i Namur

Slussen i Salzinnes

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Mellan Salzinne och Floreffe

Floreffe på avstånd

Det berömda klostret i Floreffe på avstånd

Mellan Floreffe och Auvelais

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm
Mellan Floreffe och Auvelais

Slussen i Mornimont

Slussen i Mornimont

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm
Slussen i Mornimont

Slussen i Auvelais

Slussen i Auvelais

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

 


Källor: Nationalencyclopedien, ett flertal farledsbeskrivningar och eget besök på plats.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12