Kanalen Bryssel - Charlesroi

Halle


Pråm inne i slussen

Nedströms slussen

Pråm inne i slussen

Väntan utanför

Väntan utanför

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

 

Tillbaka till huvudsidan om kanalen.
Tillbaka till slussidan.


Källor: Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast