Kanalen Bryssel - Charlesroi

Bellecourt branche, tidigare även Mariemont branch

Denna sidokanal invigdes 1844 av kung Leopold I. Här kunde kanalpråmarna lägga till och ta ombord kol för sina maskiner vid tre olika kajer. Kolet levererades direkt från de två kolgruvorna Mariemont och Bascoup.
Vid en av kajerna tvingades man lasta för hand, vid de andra två kajerna fanns enorma mobila kranar som skötte lastningen. Till en av kajerna fanns även en järnvägslinje dragen.
Då de bägge gruvorna lades ned i början av 1960-talet övergavs kajerna och inga pråmar kom hit för att lasta. Hela kanalarmen blev något av en skeppskyrkogård.
Mot slutet av 1960-talet, då den utvidgade kanalen Charlesroi till Bryssel öppnats, anlades här i statlig regi en sjösportskola för ungdomar. Senare skapades även service för gästande nöjesbåtar. Under sommarhalvåret råder därmed full aktivitet i kanalarmens mynning. Den inre hamnen är fylld av nöjesbåtar med fasta platser.

Vy utifrån in mot kanalarmen

Vy från bron ut mot kanalen

Vy från bron in mot kanalarmen

Äkta brittisk kanalbåt med bron i bakgrunden

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm
Ett sycke in i kanalarmen finns rester av en gammal torrdocka

Kanalarmen sedd från "botten"

Mitt på kanalarmen. Här finns rester av stensättning, gjorda antingen för fördämning eller sluss.

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm
Tre bilder från stenresterna mitt på kanalen.
© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm
Ute i terrängen efter kanalarmens slut finns tydliga rester av vatten. Antingen ett gammalt tillflöde till kanalen, eller så har armen sträckt sig längre in.
© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

 

Tillbaka till huvudsidan om kanalen.


Källor: Nationalencyclopedien, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast