Kanalen Bryssel-Schelde
Zeekanaal Brussel-Schelde

Från centrala Bryssel till tidvattenområdet i Zeeschelde.
Total längd 34,4 kilometer.

Redan under 1500-talet började arbetena med gräva denna kanal mellan Bryssel och floden Rupel vilken mynnar ut i Zeeschelde. Detta gav alltså sjögående fartyg möjligheten att gå direkt in till Bryssel. Kanalen grävdes med, för den tiden, imponerade mått. Den var 2 meter djup och hade en bredd på mellan 30 och 50 meter. En sluss byggdes vid anslutningen mellan kanalen och Rupel, Willebroek, och en sluss ungefär mitt på kanalen vid Zemst.
Under 1830-talet fördjupades kanalen till 3,2 m.
Med ökade sjöfarten och inte minst blev de sjögående fartygen allt större. Före första världskriget fanns planer på att förlänga kanalen så att den skulle mynna i Rupel några kilometer närmare dess mynning. Men kriget kom emellan och sedan även andra världskriget och först cirka 60 år efteråt breddades och förlängdes kanalen. En ny sjösluss byggdes vid Wintam.
Sedan dröjde det inte många år innan det var dags att bygga ut kanalen ännu mer. Redan 1997 var den kraftigt utvidgade och förlängda kanalen klar att tas i bruk, nu med direktförbindelse till Zeeschelde.
Denna nya kanal klarar sjögående fartyg upp till cirka 10 000 ton att ta sig ända upp till Bryssel.

Den nuvarande kanalen har fyra slussar, varav en är tagen ur bruk. De är Zemst-slussen ungefär mitt på kanalen, den lilla Willebroekslussen som förbinder kanalen med floden Rupel. Denna sluss används enbart av nöjesbåtar.
Wintamslussen är stängd liksom dess anslutning till Rupel. Den är ersatt av den nyaste slussen, Nya Wintam-slussen som slussar fartyg direkt mellan kanalen och Zeeschelde.
En av flera likadanabroar påkanaler

Slussen Zemst mitt på kanalen

Sjöslussen Nya Wintam

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Zeeschelde mellan kanalen Bryssel-Schelde och Royerslussen i nordöstra Antwerpen© Bilderna tagna 2011 av Bosse ArnholmBilderna ovan från floden strax efter sjöslussen.

Bilderna till vänster från Antwerpen

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm


Källor: Ett flertal farledsbeskrivningar och egen seglats på plats.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12