Erikakanalen

En 900 meter lång stensatt kanal från Hammarskogsån till ett vattenhjul som från början gav kraft åt en stånggång vid silvergruvan i Guldsmedshyttan.

Kort historia:
Denna kanal grävdes för hand 1846. Det var behovet att få upp malmen ur gruvorna och att pumpa upp vatten ur dem som gjorde att man byggde kanalen. Den drev ett vattenhjul som i sin tur överförde kraften till en 660 meter lång stånggång.
Från 1907 fick kanalen i stället ge kraft åt ett elkraftverk.


Bilden visar gården Skansen med det hjulhus där vattenkraften överfördes till stånggången.
Bilden är tagen på 1860-talet av en okänd fotograf. Den finns nu i Lindesbergs museums arkiv.

© Bilderna tagna 2012 av Åke Johansson

Kanalen uppströms vid sitt slut

Intaget vid Guldsmedshytans kraftverk

Kanalen nedströms gångbron

Kanalen uppströms gångbron vid Buena Vista

 


Källa: Flera olika dokument på Lindesbergs kommuns hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19