Enköpingsån

Enköping grundlades där handelsvägarna på land mötte goda hamnmöjligheter vid Mälaren. Sannolikt redan under vikingatiden.
Redan under 1500- och 1600-talen gjorde dock landhöjningen att Enköpings hamn blev allt sämre. Hela stadsviken försvann och det blev allt längre mellan handelsplatsen på land och hamnen. Staden förlorade på detta sätt sin stora betydelse som handelsplats till andra Mälarstäder, Västerås och Stockholm, som hade bättre hamnförutsättningar.
Hamnviken vid Mälaren försvann helt under 1600-talet och stadens borgare fick anlägga hamn vid åmynningen långt från staden.
Under 1700-talet planerades att rensa och muddra Enköpingsån så att hamnen kunde flyttas in i staden igen, men av olika skäl kom dessa arbeten inte igång förrän på 1800-talet.
1831 enades stadens borgare om vilka arbeten som måste göras, 1836 fastställde Kungl. Majt. de regler som skulle gälla för sjöfarten till Enköping och 1843 var den nya hamnen klar.
Då hade ån pålats och rensats och en ny hamn anlagts ända inne i stan.
Sedan dess har hamnen och åmynningen rensats ett antal gånger.Källor: Information och upplysningar från Enköpings Museum 2001. Bland annat kopior ur Nils Sundqvists, En bok om Enköping, från 1944.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19