Ekna kanal

Runt den forna ön Ekna i den nordöstra delen av Helgasjön finns två kanaler.
I norr, mot fastlandet löper en gammal grävd kanal genom Eknamossen. Det är ovisst när den grävdes men rimligen grävdes den under 1800-talet i ett försök att avvattna mossen.
Denna kananal är numera starkt igenväxt och i behov av rensning.

Ekna kanal skiljer huvudön Ekna från den till stor del mossartade ganska stora ön mot Holmaviken och Eknaholmssundet.
Kanalen är cirka 1,5 kilometer lång, är mellan 5 och 8 meter bred med ett djup mellan 1 och 1,5 meter. Vid lågvatten kan djupet sjunka till 0,8 meter vid de båda inloppen.
Den första, södra delen, av denna kanal grävdes runt 1980 av Mats Nilsson, ägare till Ekna Gård, för att få fram vatten från Helgasjön till gården. Det fanns rester av en gammal kanal, med ungefärligen samma sträckning. Den ursprungliga planen var att rensa den gamla kanalen, men där finns en bergsklack vid inloppet från sjön som skulle kräva sprängning, varför Mats Nilsson valde att gräva en ny kanal strax norr om den gamla.
Där denna första kanaldel slutade i närheten av gården byggde Mats Nilsson en båthamn med ett 40-tal platser som hyrs ut.
Två år efter denna kanaldel var klar fortsatte rensningen av det gamla sundet norrut. Denna kanaldel fick samma dimensioner som den södra delen.
Det finns en bro över kanalen. Den har en seglingsfri höjd på cirka 2,5 meter. På ön bedriver Mats Nilsson skogsbruk.

 


Källor: Samtal med ägaren och byggaren av Ekna kanal Mats Nilsson på Ekna Gård, maj 2012.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19