Ekenleden

Led genom Ekens skärgård i Vänern.

Kort historia:
Leden som går mellan öarna Stora och Lilla Eken och Kållandsö i Vänern har gamla anor som farled. Det dröjde dock in på 1840-talet innan den prickades för att underlätta för sjöfarande. Detta skedde 1844 då det var särdeles lågt vatten i Vänern och sjöfarten alltså hade det extra besvärligt.
Efter detta restes krav på en bättre farled, men det dröjde till 1888 innan något hände. Nu beviljades 25 000 riksdaler i statsbidrag och arbetena med en breddning, rätning och på vissa ställen fördjupning av farleden inleddes. Arbetet blev klart 1890, men under de följande åren gjordes en hel del kompletterande arbeten.

Östra infarten från Kinneviken

Karen, farledens smalaste ställe

Karen, farledens smalaste ställe

Östra infarten från Kinneviken. Fyren Läckö till vänster.

Karen, farledens smalaste ställe

Karen, farledens smalaste ställe

Den smala passagen vid ön Pirum till vänster. Här fanns förr en krog.

Navens välkända fyr markerar gränsen mellan Ekenleden och Dalbosjön.

Den smala passagen vid ön Pirum till vänster. Här fanns förr en krog.

Navens välkända fyr markerar gränsen mellan Ekenleden och Dalbosjön.

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 


Källa: Benjamin Lidholm, Venerns Seglationsstyrelse En Historik, 1956. Egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19