Donsö kanal

I flera källor kallas den lilla "viken" på nordöstra Donsö för "Kanalen". I en del andra källor anges i stället namnet som "Lurken".
Det finns en del orsaker som gör att namnet Kanalen är, eller rättare, varit en kanal. Den nuvarande kanalen är som en vik in från öster i den norra delen av Donsö. Denna vik slutar i ett vattensjukt område som sträcker sig ända ut till Donsös västra kust.
Detta antyder att gångna tiders landhöjning har torrlagt ett sund tvärs över hela Donsö. För detta talar även att landområdena norr om kanalen heter Västra, respektive Östra Holmen. En holme på västkusten är en ö. Med det i åtanke bör det då också varit fritt vatten mellan de två holmarna.

I kanalen, nära mynningen, finns en liten naturhamn med dubbar i berget för förtöjning. Den är bra skyddad mot vind från väster och sydväst, men vid hård sydlig vind drar svall in.Källor: Marinwiki och olika sjökort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-11-23