Yngeredsfors "döda fall"

Kort historia:
1899 bildades Yngeredsfors Kraftaktiebolag med säte i Mölndal av affärsmannen Mauritz Hansson. Samma år hade han köpt forsen med syftet att bygga en trämassefabrik där. Han planerade även för ett kraftverk, men det bygget kom inte igång då Hansson fick ekonomiska bekymmer.
1905 tog Marcus Wallenberg över bolaget och samma år startade bygget av kraftverket som kunde tas i bruk redan 1907. Det gav en effekt på 8 MW.
Familjen Wallenberg ägde då pappersbruket Papyrus i Mölndal och 1906 blev en kraftledning från Yngeredsfors till Papyrus färdig. Den kraftledningen levererade så mycket effekt att man kunde leverera även till Mölndals stad och dess invånare. Därmed fick Mölndal elström för första gången.
Men i längden räckte inte elkraften från det gamla kraftverket till för Papyrus och Mölndals behov, varför bolaget byggde ett nytt kraftverk i Boaforsen någon kilometer uppströms Ätran som ersättning.
Det nya kraftverket byggdes med turbiner vilka ökade effekten ordentligt. Men för att få ut så mycket effekt som möjligt leddes vattnet ner i djupa tunnlar som mynnar i Ätran strax söder om det gamla kraftverket.
Då blev Ätran så gott som helt torrlagd från det nya kraftverket till där vattentunnlarna mynnar ut.
Därmed blev alltså det gamla fallet nedströms det gamla kraftverket torrlagt och alltså ett nytt Döda Fallet.
Men man kan aldrig gå säker i det torrlagda fallet! Det händer emellanåt att E.on gör underhållsarbeten i kraftverket som kräver att allt vatten leds ut i den gamla flodfåran. Ibland kan det dessutom ske utan förvarning.


Källor: Artikel i Hallands Nyheter den 8 januari 2013, E.ons presstjänst 2014 och Wikipedia.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-10-26