Storforsens "döda fall"

Kort historia:
Storforsen är Europas största obundna fors. Fallet är fem kilometer långt och fallhöjden totalt 82 meter, varav 60 meter på de 2 sista kilometrarna.
Den finns i Älvsbyns kommun i Norrbotten i Piteälven som är en av Sveriges fyra orörda älvar.
Men helt orörd är den ändå inte. Älven har under långa tider använts för timmerflottning som pågick ända in på 1980-talet. Under åren 1878 till 1945 gjordes en hel del byggnationer som gav en flottbar älvfåra. Bland annat stängdes en av fallets förgreningar av som alltså blev ett Dött Fall.
Storforsen och det Döda Fallet är numera ett av Sveriges mest besökta turistmål med runt 150 000 besökare varje år.
Det som lockar är givetvis det storslagna fallet och det Döda Fallet, men här finns också jättegrytor, raviner med sällsynta växter, flottningsmuseum, hantverkshydda, skogsbruksmuseum, vandringsleder, hotell, servering och handikappanpassade ramper.Källor: Älvsbyn på internet och andra sidor där.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-10-26