"Hussens" kanal och Döda Fallet

Kort historia:
Indalsälven var mycket viktig för flottningen, men de många och höga fallen ställde till det. Särskilt besvärligt var det vid Storforsen, även kallad Gedsungen. Där slogs merparten av timret sönder i det höga och mycket stenrika fallet.
För att bygga en flottled bredvid den besvärliga forsen bildades 1794 Storfors Bolag. Köpmannen Magnus Huss i Sundsvall, Vild-Hussen kallad, erbjöd sig att för 100 riksdaler bygga en timmerränna förbi forsen. Hans anbud antogs och arbetena startade direkt.
Man grävde en kanal i en liten bäck strax väster om Storforsen genom en grusås. Tanken var att leda timret genom denna kanal.
Kanalen var inte riktigt färdig den 6 juni 1796 då en ovanligt stor vårflod fick vattnet i Ragundasjön att stiga rejält. Så mycket att den kom upp till nivån för den påbörjade kanalen och sedan med lätthet bröt igenom hela grusåsen.
Under fyra timmar grävde sig vårfloden så djupt ner i grusåsen att så gott som hela Ragundasjön tömts och enorma mängder grus och sten drogs nedströms. Ungefär 10 kilometer söderut bröt vårfloden sig igenom ytterligare en grusås och öster om denna förlorade den forna stora forsen allt sitt vatten. Döda Fallet hade uppstått.
Men inte nog med det. Stora mängder grus och sten forslades ännu längre nedströms och avlagrades först då älven mynnat i Bottenviken. Ett delta bildades där och på en av öarna finns idag Sundsvalls flygplats.
Vårfloden förde även med sig och förstörde även en mängd kvarnar, sågverk och andra byggnader vid floden liksom åtskilliga båtar. Åkrar översvämmades och fick ett lager grus över sig och vägar raserades.
Många var de som ville ha ersättning för de skador som Magnus Huss "kanal" förorsakat. Flera rättsprocesser om ersättning för skadorna pågick ända in på 1970-talet.

Hammarforsens Brus
1913 komponerade spelemannen Albert Brännlund melodien Hammarforsens Brus, inspirerad av just Hammarforsens brus.
Melodien blev snabbt spridd över hela Sverige då Calle Jularbo 1947 gjorde en inspelning av den. Denna inspelning gav upphov till att en långfilm med samma namn spelades in 1948 i regi av Ragnar Frisk.

En första kraftstation togs i bruk 1928. Denna byggdes ut till sin nuvarande storlek under åren 1940 till 1946.

Gammal karta ritad långt innan Magnus Huss grävde den ödesdigra kanalen vid Hammarstrand, markerad med rött. Ragundasjön var då i själva verket en stor utvidgning av Indalsälven. De blå linjerna visar ungefär hur stort fallet blev.Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-10-31