Åreskutans "döda fall"

Kort historia:
En sommardag 1744 vandrade malmsovrerskan Anna Larsdotter tillsammans med tre arbetskamrater från Björnänge till sina arbeten i Huså. De stannade till vid Fröå för rast.
Anna hittade då några stycken god kopparmalm som hon tog med sig och visade för inspektorn Anders Floor vid sin arbetsplats i Huså.
Inspektorn samlade genast ihop ett gäng arbetsfolk och begav sig till Fröå för att undersöka fyndplatsen. De fann mer malm och startade genast arbetet med brytning där.
Detta blev starten för en gruvbrytning som fortsatte, med en del uppehåll, ända till 1919.
Den nyöppnade gruvan behövde tillgång till kraft. För att tömma gruvhålet på vatten och för att få upp malmen. Den enda kraft som fanns att tillgå på den tiden var vattenkraft men de åar som kunde bidra med det gav för lite vatten. Därför leddes en del åar om. Ett par kanaler byggdes dessutom, en av dessa kanaler leddes fram via en akvedukt.
Denna kraft räckte inte till. Då vändes blickarna uppåt Åreskutan. Däruppe fanns ett par åar och naturliga dammar med ganska gott om vatten. Genom att leda om några åar och även ändra några av dammarnas utlopp fick man tillräckligt med vatten via ett nytt vattenfall.
Alla dessa vattentillgångar använde fram till 1916 då man fick fram elektrisk kraft till gruvan och kunde tömma gruvan på vatten med elektriska pumpar och lyfta upp malmen med elektriska kranar.
Efter det förföll kanalerna och de olika dämmen som styrde vattnet mot gruvan. Då uppstod också det Döda Fallet på Åreskutans östra brant.
Gruvbriften i Fröå upphörde 1919.

Numera vårdas och visas området runt Fröå gruva av föreningen Fröå Gruva med stöd från Åre kommun. Flera kanaler, vattenhjul och stånggångar har rustats upp, eller byggts upp på nytt precis som de en gång såg ut. De flesta husen i området har också rustats upp.
Därmed har hela området blivit ett populärt mål både för ortsbefolkning och för turister.Källor: Fröå gruvas hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-10-27