Djurgårdskanalen

Från Lilla Värtan till Djurgårdsbrunnsviken.

Kort historia:
Farleden tycks ha använts mycket tidigt. Den omnämnes redan vid mitten av 1600-talet då som igenlagd.
Den nuvarande kanalen grävdes under åren 1832 till 1834 främst för att underlätta införseln av grönsaker till Stockholm, men också för att försköna Djurgården genom torrläggningen av de så kallade Isbladsträsken.
Kostnaden uppgick till 50 978 riksdaler, varav den så kallade Djurgårdskassan bidrog med 7 500. I den kostnaden ingick järnbron vid Djurgårdsbrunn, som ses på bilderna nedan.
Kanalen blev 2 000 alnar lång, 4 fot djup, 20 fot bred vid botten och 50 fot bred vid vattenytan.

 

Djurgårdsbron

Djurgårdsbron Djurgårdsbron


© Bilderna tagna 1999 av Josephine EbberstenKällor: Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län år 1850, förmedlad av Projekt Runeberg

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast