Dalslands kanal

Töcksfors kanal

De två slussarna i Töcksfors leder upp till sjön Töcken. Via en kanaliserad farled kommer man vidare till sjön Östen.
Bygget av denna kanaldel inleddes 1911 och öppnades för trafik 1915.

Det var bruks- och sågverksägare vid sjöarna Töcken och Östen som tog initiativet till denna kanal. Man ansåg att deras och traktens alla företag hamnat i bakvatten då Dalslands kanal öppnats för trafik.
Dessa företagare fick med sig Östervalls kommun om att utreda möjligheterna att bygga en kanal från sjön Östen till sjön Töck och vidare en kanal som förbindelse med Dalslands kanal i Töcksfors.
År 1902 fick majoren vid Kungliga Väg- och vattenbyggnads kåren E. M. Öhman uppdraget att göra en inspektion av förhållandena på plats, vilket bekostades av Östervalls kommun.
Därefter fick majoren Teodor Helleberg i uppdrag att efter nogranna undersökningar på plats lämna ett fullständigt kostnadsförslag.
Till slut engagerades landshövdingen Dyrssen som lovade hjälpa till med påtryckningar och en interimsstyrelse bildades.
Allt detta tog tid, men 1910 ledde landshövdingen en grupp som i Stockholm uppvaktade Konungen som anhöll om statsbidrag för att bygga kanalen.
Kommittén fick direkt ett positivt svar och direkt hemkomna bildades Kanalbolag, entrepenörer lämnade anbud. Ett bud från Algaard & Stoltz i norska Bergen antogs. Summan var 280 000 tusen kronor och dessutom en summa av cirka 30 000 kronor till en förbättring av farleden fram till samhället Hån.
Men dessa pengar räckte inte till. Slutsumman blev i stället 371 553 kronor och 32 öre. Efter fem års byggtid kunde kanalen invigas under stora festligheter på flera ställen den 10 september 1915.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

km

10,1 m

2

22,75 m

4,05 m

2,0 m

3,6 m

? knop


Töcksfors nedre sluss

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.Högst i landet

De två slussarna i Töckfors har en total lyfthöjd på 10,1 meter, vilket leder upp till 110,2 meter över havet. Detta är Sveriges högst belägna sjö- och kanalled som har föbindelse med havet.

Nedre slussen sedd
från nedre väntbryggan

Nedre väntbryggan sedd
från nedre slussens port

Slussen från övre slussporten

Slussen från övre väntbryggaan

Kanalen norrut från övre väntbryggan

Töcksfors övre sluss
Kanalen sedd nedströms
från övre slussens port

Slusskammaren

Kraftstationen i strömmen
vid sidan om slussenInfarten till slussen
från norr med europavägsbron.

Kanalen uppströms
från övre vätbryggan

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm

Kanalen uppströms Töcksfors

Vy norrut med bryggan vid bron i Hagåsen.

Strömmerbron

Vy söderut från bryggan vid Strömmerbron

Vy norrut med bryggan vid bron i Hagåsen.

Strömmerbron

Vy söderut från bryggan vid Strömmerbron

© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Bron håller på att öppnas

Bron är stängd

Vidare norrut mot Östen

Bron håller på att öppnas

Bron är stängd

Vidare norrut mot Östen

© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Strömmerbron

Kanalen vid Kyrkebyön

En gammal bro vid Edsåsen

Strömmerbron

Kanalen vid Kyrkebyön

En gammal bro vid Edsåsen

© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast