Slussen i Lennartsfors

Slussen i Lennartsfors Fullt påsläpp i Lennartsfors med
alla slussarna öppna på en gång.

 

Idylliskt brukssamhälle
med lång tradition

Lennartsfors är ett idylliskt brukssamhälle vid sjön Lelångs norra ände. Forsen mellan Stora Lee och Lelång heter Ränkeforsen och här fanns redan på 1500-talet en vattenkvarn. Från 1600-talet fanns en såg med vattendrift.
Tidigt grundades här bruk, bland annat sådana som använde sig av sjömalm och 1826 fick samhället privilegium som brukssamhälle. Namnet Lennartsfors fick sammället först 1839 efter Lennart Uggla som tillsammans med Gustaf Ekman då grundade ett järnbruk vid Ränkeforsen.
Detta bruk gick skiftande öden till mötes. Bland produkterna märks båtar, mortlar, grytor, pannor, spottkoppar, tröskverk, vällingklockor, stångjärn och mycket annat. 1877 lades bruket ner.
Idag förs industritraditionen vidare av Lennartsfors Verkstads AB som bland annat tillverkar olika träbearbetningsmaskiner. Men detta företag är beläget ett gott stycke från själva forsen.

© Bilden tagen 1972 av Bosse Arnholm,

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Till vänster ses den gamla strömmen,
till höger infarten till kanal och slussar.
Bilden tagen från gästhamnen.

Vy från landsvägsbron
uppströms

Vy från landsvägsbron
mot slussen

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm

Väntbryggan och slussvaktarbostaden uppströms slussen

Översta slussen sedd från nedre porten

Slusstrappan sedd från övre slussens nedre port

Utsikten från övre slussens port mot öster

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast