Nicaraguakanalen

En mer än 200-årig dröm kan nu vara på väg att förverkligas. Nicaragaus Nationalförsamling gav i juni 2013 företaget HKND Group en koncession för att först undersöka bästa sträckning och förutsättningar och därefter bygga en kanal mellan Atlanten och Stilla Havet genom landet via Nicaragua-sjön. Koncessionen gäller i 50 år och är kanalen då byggd kan koncessionen förlängas med ytterligare 50 år.

Men redan under 1800-talets första årtionden fanns allvarliga planer på en kanal här. Redan då skrev fransmannen Louis Napoleon en arktikel där han beskrev hur lätt ett sådant projekt skulle vara och under 1820-talet startade den Centralamerikanska federationens regeringen en noggrann undersökning över möjligheterna att bygga en kanal. Under 1830 gjordes nya undersökningar som kom fram till att kanalen på Atlant-sidan borde följa San Juan-floden till Nicaraguasjön. Totalt skulle kanalen mellan de två haven bli cirka 278 kilometer lång enligt dessa undersökningar.
Men det byggdes ingen kanal denna gång heller.

1849 skrev den nigerianska regringen kontrakt med den amerikanske affärsmannen Cornelius Vanderbuilt som gav honom ensamrätt att bygga en kanal över nicaraguanskt territorium inom 12 år. För att underlätta byggandet av kanalen och direkt locka till sig kommersiell trafik fick han börja med att bygga en kombinerad tåg och hästskjuts-väg i anslutning till den planerade kanalen.
Den provisoriska landförbindelsen mellan haven drog snabbt till sig merparten av handeln och transporterna mellan USA:s östra och västra kuster. Men ett inbördeskrig i Nicaragua och politisk lobbying i USA stoppade kanalplanerna.
Dock fortsatte diskussionerna mellan USA och Nicaragua om en kanal under hela 1800-talet.

Kartan till höger ritades av Henry Isaac Sheldon 1902 efter att han undersökt den bästa rutten
för en kanal genom Nicaragua.
Klicka på kartan för att se den större.

När USA 1904 kunde köpa den påbörjade Panamakanalen med koncession, utrustning och allt som redan var byggt för "bara" 40 miljoner dollar var saken klar. USA tappade därmed intresset för en kanal genom Nicaragua.
Då försökte den nicaraguanska regeringen övertyga Tyskland och Japan att bygga kanalen, men lyckades inte.

1930 till 1931 gjordes nya undersökningar för ett kanalbygge genom Nicaragua, men inga beslut om kanal togs och ingen byggnation påbörjades. Under åren 1939 och 1940 gjordes undersökningar för en mindre pråmkanal, men även dessa planer stoppades, då bland annat på grund av andra världskriget.

År 2000 fick ett bolag i New York koncession på att bygga en "landkanal" i form av en järnväg som länk mellan en hamnstad vid Atlanten och en hamnstad vid Stilla Havet. Det har också föreslagits en oljepipeline och en optisk fiberkabel längs denna järnväg. Ännu har företaget inte lyckats finna finnansiering för projektet.

2004 presenterade regeringen i Nixaragua en ny plan. Denna gång på en kanal som skulle tillåta fartyg upp till 250 000 ton att passera från Atlanten till Stilla Havet. De största fartyg som kan passera Panamakanalen är på cirka 65 000 ton.
En kanal av denna storlek skulle naturligtvis spara enorma mängder bränsle och tid för den ständigt ökande internationella handeln.
2006 konfirmerade regeringen planerna på denna kanal. Byggtiden beräknades till 12 år och kanalen skall bli cirka 280 mil lång med en kapacitet att tillåta fartyg på cirka 250 000 ton att passera.
Sommaren 2012 fick företagen Royal Kaskoning DHV och Ecorys i uppdrag att undersöka om en sådan kanal var möjlig att bygga. Denna undersökning skulle göras förhållandevis snabbt och presenteras i början av 2013.
Vilket också lyckades.
Under hösten 2012 undertecknades ett memorandum of understanding mellan den nicaraguanska regeringen och det nybildade företaget Hong Kong Nicaragua Canal Developement Investment Co, HKND, som ger företaget rätt att finansiera och bygga den tänkta kanalen och genast började företaget de förberedande undersökningarna. I juni 2013 godkände Nicaraguas lagstiftande församling avtalet mellan landet och företaget.

Nu återstår alltså "bara" att se om företaget finner projektet genomförbart och att de lyckas finna finansierer.Källor: Flera olika sidor på internet, bland andra konsortiet HKND:s hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-06-24