Örskanalen

Kanal mellan Södra Bunn och Ören i norra Småland.

Kort historia:
Kanalen grävdes i samband med ett sjösänkningsföretag 1845. Då grävdes även kanalen mellan Bunn och Övre Kvarnsjön och kanalen mellan Övre och Nedre Kvarnsjöarna. Anledningen var alltså att sänka vattennivån i de högre belägna sjöarna och därmed vinna åkermark.
På köpet fick man en farled mellan sjöarna som dock inte nyttjats speciellt mycket av sjöfarten. Däremot har det under åren förekommit ångbåtstrafik på Ören och under 1940- och -50-talen fanns en liten fraktskuta på Bunn som även körde en del passagerartrafik.
Denna tradition togs upp 1992 av firman Trolska Båtturer som från Bunn både kör turisttrafik efter turlista och charter för företag i trakten.

I kanalen har även timmerflottning förekommit. Markägaren till Örsnäs, tidigare Näs i Hultrum, har än idag rätt att flotta timmer i kanalen.

I slutet av 1920-talet, sannolikt 1928, muddrades kanalen och rätades även på något ställe. Detta för att bättra på vattenföringen till den kraftstation som under åren 1920 till 1922 byggts nere vid Vättern. Denna fick sitt vatten via en bergskanal från Norra Bunn och det var väsentligt med ett jämt vattenflöde i systemet.
Kanalen ägs idag av Jönköping Energi som även äger kraftstationen.

Någon gång vid mitten av 1990-talet ledsnade en av markägarna runt kanalen på trafiken och svetsade ett galler i första bron från Bunn, vilket stoppade all trafik. Detta tilltag var på väg att tas upp i rätten när gallret plötsligen bara försvunnit. Markägaren lär ha fått ett ultimatum från ortsborna att om gallret inte var borta före midsommar samma år så skulle man ta saken i egna händer.
Gallret försvann en natt före midsommar, men det är inte klart vem som ordnade det.


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

Cirka 2 km

0 m

0

m

m

1,5 m

1,24 m

5 knop


Sedan mätningarna i mitten av 1970-talet har kanalen grundats upp. Djupet är idag mindre än en meter. Enligt sjökortet är den fria höjden vid landsvägsbron 1,24 meter. Denna höjd är mycket beroende av det tämligen varierande vattenståndet.

Mellan Södra Bunn och Mellersta Bunn finns en farled. Denna korsas av en landsvägsbro med en fri höjd på 1,43 meter.

Mellan Mellersta Bunn och Norra Bunn finns en farled med ett minsta djup på 1,3 meter. Här finns även en bro, vars höjd inte finns angiven i sjökortet.

Mellan Norra Bunn och Övre Kvarnsjön finns en cirka en kilometer lång farled med ett djup av 1,1 meter och vidare mellan Övre och Nedre Kvarnsjöarna finns en cirka 300 meter lång farled med ett djup av 1,0 meter.

Infarten från Bunn

Första bron från Bunn

Första bron passerad

Infarten från Bunn

Första bron från Bunn

Första bron passerad

Bron med bil

Möte i kanalen

Roddbåt i kanalen

Landsvägsbron med bil

Möte i kanalen

Roddbåt i kanalen

Landsvägsbron

Trollsk stämning

Trollsk stämning

Utfarten i Ören

Landsvägsbron

Trollsk stämning

Trollsk stämning

Utfarten i Ören


© Bilderna tagna 2001 av Bosse Arnholm


Källor: Sigge Axelsson i Bunn som driver turisttrafik på sjöarna och kanalen - samtal 2002. Lennart Lindberg på Jönköping Energi AB, mail 2004. Sjökort över Bunnsjöarna av L Ulming 1978, samt egna iakttagelser och hörsägen från ortsbefolkningen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
 

Denna sida ändrades senast 12-11-19