Bredsjö kanal

Från Myrsjön till en damm invid Stora Bredsjöns sydöstra strand..

1892 köpte Lars Larsson Bredsjö Bruk, samma år påbörjade han arbetena med att bygga om hyttan, anlägga en 3,5 kilometer lång kanal från Myrsjön till Stora Bredsjön. Kanalen stutar i en damm varifrån en turbin byggdes som i sin tur drev ett linspel till hyttan. Senare byggdes ett kraftverk nere vid Bredsjön som tog och fortfarande tar sitt vatten från kanalen och än idag genererar kraft.
© Dessa bilder är tagna av Anders Lind och kommer från hans sida om Levadan.© Bilderna tagna 2012 av Åke Johansson

Avstängning och utskovs- eller tömningslucka

Kanalen före dammen, utskov bakom stammen

Utskov strax innan dammen


© Bilderna tagna 2012 av Åke Johansson

Dammen med utlopp

Kanalen fram till rensgaller efter dammen

Tuben

Kraftstationen
Källor: En Bergslagshistoria och Levadan vid Bresjö
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19