Bräskaforsens kanal

Kanal mellan Storvindeln och Nedre Gautsträsk vid Forsnäs

 

Kort historia:
Arbetena med en kanal vid Forsnäs i Bräskaforsen påbörjades 1916. Först byggdes en damm ovanför forsen och sedan påbörjades grävningen vilken gjordes för hand endast med hjälp av spadar, spett och korpar.
Man kom inte så långt. Dammen hade byggts när det fanns is och när isen smälte och vattnet steg i älven bröts en del av dammen sönder och det 30-tal arbetare som jobbade med grävningen kunde rädda sig upp på land, men fortsatt arbete var omöjligt.
Den kommande vintern inskaffades en ångdriven grävmaskin från södra Sverige som med stor möda fraktades till platsen. Denna grävmaskin sattes på en stor ponton av plank. De uppgrävda massorna lades i sin tur på andra pontoner som släpades ner för forsen och materialet dumpades på djupa ställen nedströms i älven.
Denna ångmaskin var mycket arbetsbesparande. Nu behövdes bara tre man för att sköta maskinen, mot de 30 som tidigare grävt för hand.
Kanalen blev klar 1918 eller möjligen 1919 och var då cirka 350 meter lång med en bottenbredd på 12 meter och ett djup på mellan 1,5 och 2 meter. Här fanns inga slussar.
Förman för arbetena var Karl August Eriksson från Sorsele.

Hela den farbara leden var sex mil lång. När kanalen var klar byggde förmannen för kanalarbetena en cirka sex meter lång båt och startade trafik med den från Sorsele till Gillesnoule. 1920 byggde Eriksson en ny större, 12 meter lång, båt. Denna sålde han 1921 till Johan H Karlsson som gav båten namnet Älvkungen och körde två turer i veckan mellan Sorsele och Gillesnoule. Den sista turen gjordes sannolikt hösten 1938.
Den nya båt Älvkungen som idag finns i området och kör regelbundna turer är i stort sett helt efter de gamla originalritningarna.

Den moderna Älvkungen

Den moderna Älvkungen

Den moderna Älvkungen

Den moderna Älvkungen

Den moderna Älvkungen

Den moderna Älvkungen

© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Bräskaforsen sedd söderut mot Gautsträsk

Kanalen sedd på

Vy mot norr över Storvindeln.

Bräskaforsen sedd söderut mot Gautsträsk

Kanalen sedd på "tvärs" mot öster

Vy norrut mot Storvindeln.

© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Längre uppströms i forsen, vy söderut

Äkta lappgubbe inne i byn Forsnäs

En av de få stugor i Forsnäs. Förr fanns till och med skola i Forsnäs.

Längre uppströms i forsen, vy söderut

Äkta lappgubbe inne i byn Forsnäs

En av de få stugor i Forsnäs. Förr fanns till och med skola i Forsnäs.

© Bilderna tagna 2004 av Leif Kuhlin

Den gamla Älvkungen vid bröllopsgården

Den ångdrivna grävmaskinen

Den gamla Älvkungen med bröllopsfölje

Den gamla Älvkungen vid bröllopsgården

Den ångdrivna grävmaskin som grävde upp Bräskaforsen

Den gamla Älvkungen med bröllopsfölje Brudparet var Nanny Ögren och Johan Karlsson och bilden togs 1923.

Bilderna är från gamla tidningsklipp.Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19