Bolmån

På 1400-talet låg ett av Sveriges starkaste fästen vid Fettjesundet där Bolmen möter Kafiosjön. Från Kafiosjön flyter Bolmån mot sjöarna Kösen och Exen och ansluter därefter till Lagan. Bolån är Lagans största tillflöde.
Hela Bolmån kanaliserades under slutet av 1860-talet av Laholms flottningsaktiebolag som även rensade upp Lagan.
Detta arbete utfördes uppenbarligen för att underlätta flottning av virke från Bolmen till Laholm.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19