Bodträskfors kanal

1844 förvärvade handels- och nämndemannen Erik Hedström tillstånd att anlägga sågverk vid Bodträskån från Harads Byamän. Arbetena startade så gott som omedelbart och 1856 fanns en damm i Spikselån, sågkanalen var rensad och även en mjölkvarn byggd.
Hedström gjorde ganska snart konkurs och hans andel i bolaget övertogs av handlaren OD Sundberg. En annan andelsägare var familjen Bergman i Luleå.
1860 kom C.O. Bergman till Bodträskfors och tog hand om driften av bolaget där. Han var ugn, välutbildad och hade många goda idéer och bolaget gick lysande tider till mötes och expanderade kraftigt under hans ledning.
Under 1870-talet rådde högkonjunktur och sågverket låg vid Bodträskåns utlopp vid den första dammslussen. Där fanns sex slussar, alla byggda av grovt virke.
1888 flyttade C.O. Bergman till Gällivare där han startade nya verksamheter och Bodträskfors bruk var då nedslitet och gammalmodigt. Vid 1900-talets början upphörde verksamheten och det enda som idag minner om storhetstiden är den rosa herrgård som C.O. Bergman uppfört.Källor: Edefors hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19