Björkesåkraåns kanal

Björkesåkraån, som avvattnar Björkesåkrasjön vid Sturups flygplats, kanaliserades cirka 500 m runt 1970 i samband med att flygplatsen byggdes. Kommungränsen följer den gamla åfåran.
Lite längre norrut har hela ån flyttats . Tidigare fortsatte Björkesåkraån mot Assartorp och Torreberga för att sedan rinna ut i Segeå. Numer leds ån via en grävd kanal mot Häckebergasjön, som avvattnas av Höjeå. När den här senare omledningen är gjord vet jag inte, men denna del är mycket äldre än kanaliseringen vid flygplatsen.
Följer man kommungränsen mellan Lund och Svedala på terrängkartan just norr om flygplatsen är den fossila ån lätt att följa.
Mats Améen


Källor: Mats Améen i Lund, via mail 2010
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19