Björkefors kanal

Uppenbarligen en avdikningskanal. Att döma av inskriptionen på stenen vid den lilla bron, var kanalen färdig år 1824 eller tidigare.

Inskriptionen:
"HÄR WANNS
FRÅN OLÄNDIG MOSSE
BÖRDIGT FÄLT
---------
ÅT FÖRETAGETS FRÄMJARE
Doct AF. KJELLIN
RESTES MINNESSTENEN
KRINGBOENDES TACKSAMHET
1824"


Trollsk stämning

Trollsk stämning

Utfarten i Ören


Utfarten i Ören

Trollsk stämning

Utfarten i Ören

Utfarten i Ören


© Bilderna tagna 2007 av Åke Johansson


Källor: Åke Johansson, via mail 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19